Биљана Бугарски – Директор школе (професор историје)
Драгана Ђорђевић – помоћник директора (професор српског језика и књижевности
Тамара Стојановски – Психолог школе (дипломирани психолог)
Кристина Лимић – Педагог школе (дипломирани педагог)
Зора Љубеновић – Библиотекар (професор разредне наставе)
Данијела Костадиновић – Секретар школе (дипломирани правник)
Сузана Бајић – Руководилац финансијских и рачуноводствених послова (дипломирани економиста)
Мира Тадић – Референт за финансијске и рачуноводствене послове (економски техничар)