Katen Doe

Основна школа „Јефимија“ основана је 25.05.2004. године одлуком Скупштине града Београда, бр. 6-227/04-XIII-01, као установа за обављање делатности у области образовања и васпитања. Одлуком о броју и просторном распореду основних школа (мрежа школа) у Републици Србији ( „Сл. гласник РС, бр. 58/94“), под шифром 30.10.9. утврђена је школа у осмогодишњем трајању у насељу Ројковац.

Школа „Јефимија“ је четврта градска школа на подручју општине Обреновац и налази се између насеља Ројковац и Сава. Већина ученика долази из околних градских насеља, али има ученика и из околних сеоских средина, Забрежја, Кртинске, Младости, Барича, Мислођина, Мале Моштанице…У школу ђаци могу да долазе пешке или градским превозом. Ученици са Забрежја, Кртинске и Младости, долазе аутобуским организованим превозом.

Настава се одвија у пространој згради која располаже са: 19 учионица које користе ученици млађих разреда, 18 кабинета које користе ученици старијих разреда, 2 учионице за продужени боравак, припремним просторијама, фискултурном салом, салом за свечаности и великом трпезаријом. У школској 2014/15., у дворишту школе направљени су кошаркашки и одбојкашки терен. У школи постоје одвојени улази за млађе и старије разреде, као и одвојена школска дворишта.

У ближој и даљој околини школе налазе се културне знаменитости и природне погодности које се могу искористити за потребе реализовања појединих облика наставе: близина три реке (Сава, Колубара, Тамнава), градски парк, излетиште Забран, отворени и затворени базени, Спорско-културни центар, Градска библиотека.

Од школске 2012/2013.године почела је да се реализује кабинетска настава из свих предмета. За сваки предмет опремљен је по један кабинет, док за наставу српског језика и математике постоје по три кабинета, колико има и предметних наставника. Увођење кабинетске наставе допринело је побољшању квалитета наставе, занимљивости и садржајности исте, побољшању мотивације за рад и код ученика и код наставника.

Поред редовне наставе, ученици су били укључени у бројне секције и остале слободне активности. Такође, велики број ученика учествовао је на такмичењима од школског до републичког нивоа и постигли су запажене резултате.