РАЗРЕДНА НАСТАВА

Биљана Десанчић I1
Љиљана Спасојевић I2
Данијела Срећковић I3
Александра Петровић I4
Катарина Нешковић I5
Данијела Чкоњовић II1
Сања Срећковић II2
Снежана Вуксановић II3
Душица Васић II4
Верица Златановић III1
Милена Ђорђевић III2
Данијела Матијевић III3
Маријана Илић III4
Снежана Јоксић III5
Љиљана Мићић IV1
Љиљана Будић IV2
Маријана Стојановић IV3
Маријана Андрић IV4
Дајана Шарак, Продужени боравак
Ана Ивановић Продужени боравак
Јована Јевђеновић, Продужени боравак
Ивана Владисављевић, Продужени боравак
Јована Тимотић, Продужени боравак
Данијела Максимовић, Продужени боравак

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Ђорђевић Драгана, српски језик и књижевност VI3
Петровић Маја, српски језик и књижевност VII3
Љепосава Видаковић, српски језик и књижевност VIII3
Николић Марија, српски језик и књижевност
Урошевић Биљана, српски језик и књижевност
Јевтић Ирена, немачки језик VI1
Бегенишић Јасмина, немачки језик
Дилберовић Бранислава, енглески језик
Јованчић Сања, енглески језик VIII4
Јовановић Александра, енглески језик
Станковић Милијана, енглески језик VII4

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА, МАТЕМАТИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Васић Мирослава, Математика
Ковач Зорица, Математика V2
Кисић Катарина, Математика VI2
Вукосављевић Славица, Физика
Рајковић Славка, Биологија VIII1
Митић Шиник Маријана, Биологија VII1
Јанковић Тамара, Хемија

СТРУЧНО ВЕЋЕ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА

Богићевић Александар, Техника и технологија
Мићић Горан, Техника и технологија
Петров Анка, Техника и технологија VII2
Старчевић Тања, Техника и технологија V1
Јовановић Соња, Информатика и рачунарство VIII2
Лазић Драгица, Информатика и рачунарство
Станојевић Никола, Информатика и рачунарство

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Иван Вукосављевић, Историја
Гапић Дубравка, Историја
Ковачевић Дејан, Географија VI4
Петковић Александра, Географија V3
Живојиновић Билјана, Веронаука – српско православна
Марина Табаковић, Веронаука – српско православна

СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Јовановић Драган, Физичко и здравствено васпитање V4
Срђан Филиповић, Физичко и здравствено васпитање
Милошевић Бранко, изабрани спорт
Тончић Драгана, изабрани спорт

СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНОСТ

Дубравка Којић, Музичка култура
Станаревић Зоран, Ликовна култура
Старчевић Нада, Ликовна култура