РАЗРЕДНА НАСТАВА

Одељењско веће првог разреда

Љиљана Мићић I1
Љиљана Будић I2
Маријана Стојановић (Марија Веселиновић замена) I3
Маријана Андрић I4

Одељењско веће другог разреда

Биљана Десанчић II1
Љиљана Спасојевић II2
Данијела Срећковић II3
Александра Петровић II4
Катарина Нешковић II5

Одељењско веће трећег разреда

Данијела Чкоњовић III1
Сања Срећковић III2
Снежана Вуксановић III3
Душица Васић III4

Одељењско веће четвртог разреда

Верица Златановић IV1
Милена Ђорђевић IV2
Данијела Матијевић IV3
Маријана Илић IV4
Снежана Крсмановић IV5

Продужени боравак

Дајана Шарак
Ана Ивановић
Јована Тимотић
Ивана Јаковљевић Владисављевић
Ирена Танасковић
Јована Јевђеновић

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Одељењско веће петог разреда

Марија Николић V1
Соња Јовановић V2
Љепосава Видаковић V3
Сања Јованчић V4

Одељењско веће шестог разреда

Тања Старчевић VI1
Зорица Ковач VI2
Александра Петковић VI3
Драган Јовановић VI4

Одељењско веће седмог разреда

Ирена Јевтић VII1
Катарина Кисић VII2
Драгана Ђорђевић VII3
Дејан Ковачевић VII4

Одељењско веће осмог разреда

Маријана Митић VIII1
Анка Петров VIII2
Маја Петровић VIII3
Милијана Станковић VIII4

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КОМУНИКАЦИЈА

Ђорђевић Драгана, наставница српског језика и књижевности
Петровић Маја, наставница српског језика и књижевности
Љепосава Видаковић, наставница српског језика и књижевности
Николић Марија, наставница српског језика и књижевности
Бугарски Александра, наставница српског језика и књижевности
Јевтић Ирена, наставница немачког језика
Бегенишић Јасмина, наставница немачког језика
Дилберовић Бранислава, наставница енглеског језика
Јованчић Сања, наставница енглеског језика
Јовановић Александра, наставница енглеског језика
Станковић Милијана, наставница енглеског језика

СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Васић Мирослава, наставница математике
Ковач Зорица, наставница математике
Кисић Катарина, наставница математике
Станојевић Никола, наставник математике
Вукосављевић Славица, наставница физике
Спалевић Јелена, наставница физике
Петрашевић Јована, наставница хемије

СТРУЧНО ВЕЋЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Богићевић Александар, наставник технике и технологије
Мићић Горан, наставник технике и технологије
Петров Анка, наставница технике и технологије
Старчевић Тања, наставница технике и технологије
Јовановић Соња, наставница информатике и рачунарства
Лазић Драгица, наставница информатике и рачунарства
Станојевић Никола, наставник информатике и рачунарства

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И ФИЛОЗОФИЈА

Вукосављевић Иван, наставник историје
Врељански Николина, наставница историје
Ковачевић Дејан, наставник географије
Петковић Александра, наставница географије
Живојиновић Билјана, наставница верске наставе
Табаковић Марина, наставница верске наставе

СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Славка Рајковић (Ивана Гудељ замена), наставница биологије
Митић Шиник Маријана, наставница биологија
Јовановић Драган, наставник физичког васпитања
Милошевић Бранко, наставник физичког васпитања
Тончић Ђукић Драгана, наставница физичког васпитања

СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНОСТ

Којић Дубравка, наставница ликовне културе
Станаревић Зоран, наставник ликовне културе
Старчевић Нада, наставница ликовне културе