РАЗРЕДНА НАСТАВА

 1. Биљана Десанчић I1
 2. Љиљана Спасојевић I2
 3. Данијела Срећковић I3
 4. Александра Петровић I4
 5. Катарина Нешковић I5
 6. Данијела Чкоњовић II1
 7. Сања Срећковић II2
 8. Снежана Вуксановић II3
 9. Душица Васић II4
 10. Верица Златановић III1
 11. Милена Ђорђевић III2
 12. Данијела Матијевић III3
 13. Маријана Илић III4
 14. Снежана Јоксић III5
 15. Љиљана Мићић IV1
 16. Љиљана Будић IV2
 17. Маријана Стојановић IV3
 18. Маријана Андрић IV4
 19. Дајана Шарак, Продужени боравак
 20. Ана Ивановић Продужени боравак
 21.  Јована Јевђеновић, Продужени боравак
 22.  Ивана Владисављевић, Продужени боравак
 23. Јована Тимотић, Продужени боравак
 24. Данијела Максимовић, Продужени боравак

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

                  

 1. Ђорђевић Драгана, српски језик и књижевност VI3
 2. Петровић Маја, српски језик и књижевност VII3
 3. Љепосава Видаковић, српски језик и књижевност VIII3
 4. Николић Марија, српски језик и књижевност
 5. Урошевић Биљана, српски језик и књижевност
 6. Јевтић Ирена, немачки језик VI1
 7. Бегенишић Јасмина, немачки језик
 8. Дилберовић Бранислава, енглески језик
 9. Јованчић Сања, енглески језик VIII4
 10. Јовановић Александра, енглески језик
 11. Станковић Милијана, енглески језик VII4

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА, МАТЕМАТИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

 1. Васић Мирослава, Математика
 2. Ковач Зорица, Математика V2
 3. Кисић Катарина, Математика VI2
 4. Вукосављевић Славица, Физика
 5. Рајковић Славка, Биологија VIII1
 6. Митић Шиник Маријана, Биологија VII1
 7. Јанковић Тамара, Хемија

СТРУЧНО ВЕЋЕ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА

 1. Богићевић Александар, Техника и технологија
 2. Мићић Горан, Техника и технологија
 3. Петров Анка, Техника и технологија VII2
 4. Старчевић Тања, Техника и технологија V1
 5. Јовановић Соња, Информатика и рачунарство VIII2
 6. Лазић Драгица, Информатика и рачунарство
 7. Станојевић Никола, Информатика и рачунарство

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

 1. Иван Вукосављевић, Историја
 2. Гапић Дубравка, Историја
 3. Ковачевић Дејан, Географија VI4
 4. Петковић Александра, Географија V3
 5. Живојиновић Билјана, Веронаука – српско православна
 6. Марина Табаковић, Веронаука – српско православна

СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 1. Јовановић Драган, Физичко и здравствено васпитање V4
 2. Срђан Филиповић, Физичко и здравствено васпитање
 3. Милошевић Бранко, изабрани спорт
 4. Тончић Драгана, изабрани спорт

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНОСТ

 1. Дубравка Којић, Музичка култура
 2. Станаревић Зоран, Ликовна култура
 3. Старчевић Нада, Ликовна култура