РАЗРЕДНА НАСТАВА

 1. Данијела Чкоњовић I1
 2. Сања Срећковић I2
 3. Снежана Вуксановић I3
 4. Душица Васић I4
 5. Верица Златановић II1
 6. Милена Ђорђевић II2
 7. Данијела Матијевић II3
 8. Маријана Илић II4
 9. Снежана Јоксић II5
 10. Љиљана Мићић III1
 11. Љиљана Будић III2
 12. Маријана Стојановић III3
 13. Маријана Андрић III4
 14. Биљана Десанчић IV1
 15. Љиљана Спасојевић IV2
 16. Данијела Срећковић IV3
 17. Александра Петровић IV4
 18. Дајана Шарак, Продужени боравак
 19. Ана Ивановић Продужени боравак
 20. Ивана Томанић, Продужени боравак

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

                  

 1. Ђорђевић Драгана, српски језик и књижевност V3
 2. Петровић Маја, српски језик и књижевност VI3
 3. Љепосава Видаковић, српски језик и књижевност VII3
 4. Николић Марија, српски језик и књижевност
 5. Симеуновић Јелена, српски језик и књижевност
 6. Јевтић Ирена, немачки језик V1
 7. Бегенишић Јасмина, немачки језик
 8. Дилберовић Бранислава, енглески језик
 9. Јованчић Сања, енглески језик VII4
 10. Јовановић Александра, енглески језик
 11. Станковић Милијана, енглески језик VI4

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА, МАТЕМАТИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

 1. Васић Мирослава, Математика
 2. Ковач Зорица, Математика VIII2
 3. Кисић Катарина, Математика V2
 4. Александар Богићевић, Техника и технологија
 5. Вукосављевић Славица, Физика
 6. Рајковић Славка, Биологија VII1
 7. Митић Шиник Маријана, Биологија VI1
 8. Миливојевић Мирјана, Хемија
 9. Мићић Горан, Техника и технологија
 10. Старчевић Тања, Техника и технологија VIII5
 11. Петров Анка, Техника и технологија VI2
 12. Јовановић Соња, Информатика и рачунарство VII2
 13. Лазић Драгица, Информатика и рачунарство
 14. Никола Станојевић, Информатика и рачунарство

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

 1. Иван Вукосављевић, Историја VIII3
 2. Гапић Дубравка, Историја
 3. Ковачевић Дејан, Географија V4
 4. Петковић Александра, Географија VIII1
 5. Живојиновић Билјана, Веронаука – српско православна
 6. Марина Табаковић, Веронаука – српско православна

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 

 1. Јовановић Драган, Физичко и здравствено васпитање VIII4
 2. Андрић Андреја, Физичко и здравствено васпитање
 3. Милошевић Бранко, изабрани спорт
 4. Тончић Драгана, изабрани спорт

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНОСТ

 1. Дубравка Којић, Музичка култура
 2. Миљојковић Ана, Музичка култура
 3. Станаревић Зоран, Ликовна култура
 4. Старчевић Нада, Ликовна култура
 5. Чолић Марија, Цртање, сликање, вајање