Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – превоз ученика 10.08.2020.

prevoz ucenika 2020

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – електрична енергија 10.08.2020.

12_Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга – превоз ученика 23.07.2020.

4_Konkursna dokumentacija

5_Poziv za podnošenje ponuda

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – намирнице за припремање оброка – електрична енергија 24.07.2020.

odluka o dodeli ugovora el energ 2020

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија 10.07.2020.

5_Poziv za podnošenje ponuda 

4_Konkursna dokumentacija

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – намирнице за припремање оброка – месо и месне прерађевине. 03.03.2020. године

13_Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Одлука о додели уговора – Намирнице 21.02.2020године

odluka namirnice meso

Обавештење о закљученом уговору за партије број 3 и 4, за јаву набавку добара – Намирнице за припремање оброка 18.02.2020године

16_Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partie br. 3 i 4

Одлуке за екскурзију 12.02.2020. године

20_Odluka o obustavi postupka

19_Odluka o dodeli ugovora

Измена конкурсне документације, Конкурсна документација_пречишћен текст и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку добара – Намирнице за припремање оброка_ Месо и месне прерађевине 07.02.2020. године

6_Izmena konkursne dokumentacije

7_Konkursna dokumentacija_Prečišćen tekst

8_Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – Намирнице за припремање оброка_месо и месне прерађевине 31.01.2020  године

4_Konkursna dokumentacija

5_Poziv za podnošenje ponuda

Одлука о додели уговора – Намирнице за припремање оброка 30.01.2020 године

ODLUKA NAMIRNICE 20

Обавештење о обустави поступка за намирнице, за партију бр.2 21.01.2020године

12_Obaveštenje o obustavi postupka_partija 2

odluka obustava namirnice

Документа за јавну набавку добара – Намирнице за припремање оброка 13.01.2020године

6_Izmena konkursne dokumentacije

7_Konkursna dokumentacija – prečišćen tekst

8_Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – Намирнице за припремање оброка 06.01.2020године

4_Konkursna dokumentacija

5_Poziv za podnošenje ponuda

Одговори и Измена за јавну набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи 31.12.2019. године

12_Odgovor na zahtev za pojašnjenje

13_Odgovor na zahtev za pojašnjenje

14_Izmena konkursne dokumentacije

Одговор на захтев за додатним појашњењем и Измена конкурсне документације за јавну набавку услуга – Извођење екскурзије и наставе у природи 27.12.2019. године

9_Izmena konkursne dokumentacije 

8_Odgovor na zahtev za pojašnjenje

Извођење екскурзије и наставе у природи 17.12.2019. године

4_Konkursna dokumentacija

5_Poziv za podnošenje ponuda

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – електрична енергија 03.09.2019. године

10_Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга –  превоз ученика 23.08.2019.

12_Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Одлуке о додели уговора за јавну набавку добара – Електрична енергија и за јавну набавку услуга – Превоз ученика 26.07.2019.

8_Odluka o dodeli ugovora_prevoz

8_Odluka o dodeli ugovora_električna energija

Позиви за подношење понуда за јавну набавку услуга – превоз ученика и јавну набавку добара – електрична енергија 09.07.2019.

4_Konkursna dokumentacija – električna energija

5_Poziv za podnošenje ponuda – električna energija

4_Konkursna dokumentacija – prevoz učenika

5_Poziv za podnošenje ponuda – prevoz učenika

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку намирница – риба 16.04.2019.

4_Konkursna dokumentacija

5_Poziv za podnošenje ponuda

Обавештење о закљученом уговору за намирнице – јаја 12.03.2019

16_Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 1

Обавештење о закљученом уговору за намирнице – партија бр. 1 12.03.2019

26_Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1

Обавештење о закљученом уговору за намирнице за партије бр. .2, 3 и 9  28.02.2019

25_Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partije 2, 3, 9

Одлука 19.02.2019.

odluka partija 2

odluka partija 1

Обавештење о закљученом уговору за намирнице – партије 4, 6 и 8  17. 02. 2019.

24_Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Одговор за јавну набавку добара – намирнице за припремање оброка 07.02.2019.

7_Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку добара-намирнице за припремање оброка (јаја и риба). Документа су објављена на Порталу јавних набавки 06.02.2019.

5_Poziv za podnošenje ponuda

4_Konkursna dokumentacija

Обавештење о обустави поступка за намирнице – партије 5 и 7

21_Obaveštenje o obustavi postupka za partije 5 i 7

Одлука 5. 02. 2019.

odluka sedam partija

Одлука 31.01.2019.

odluka partije 5 i 7  

Намирнице – Позив за подношење понуда и Конкурсна документацијa 29.01.2019 – Допуна

8_Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama

10_Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

9_Izmena konkursne dokumentacije

11_Konkursna dokumentacija – prečišćen tekst

Намирнице – Позив за подношење понуда и Конкурсна документацијa 21.01.2019

5_Poziv za podnošenje ponuda

4_Konkursna dokumentacija