Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je da od 23. marta zaposleni u prosveti, roditelji i učenici mogu da dobiju psihosocijalnu podršku putem SOS linije 0800-200-201. Telefon je dostupan svakog radnog dana od 9 do 14 časova, a cilj ove mere je prevencija i umanjenje stresa u situaciji vanrednog stanja. Savete će davati psiholozi, pedagozi i savetnici, ukupno njih 22. Savetnici se rotiraju svakog radnog dana i, ukoliko postoji potreba, upućuju na linije Ministarstva zdravlja, Linije za prevenciju suicida i posebne linije za roditelje i decu do 18 godina Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Pored toga, zaposleni zaduženi za zaštitu od nasilja 9-14 časova pružaju podršku i superviziju savetnicima.Ova linija prethodno je služila za prijavu nasilja u školama i podršku učenicima.

OTVORENE TELEFONSKE LINIJE ZA OČUVANJE MENTALNOG ZDRAVLJA U USLOVIMA EPIDEMIJE

 

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije obaveštava javnost da su u clju smanjenja stope anksioznosti i depresije u uslovima socijalne izolazije, kao i destigmatizacije u vezi sa virusom COVID-19, otvorene Nacionalne telefonske linije za pružanje psihosocijalne podrške svm građanima kojima je potrebna.

Telefon za psihosocijalnu pomoć građanima su:

0800 309 309

kao i posebni telefoni Instituta za mentalno zdravlje:

063 7298260 (za mlade i roditelja dece do 18 godina)

063 1751150 (za osobe starije od 18 godina)

Putem navedenih brojeva telefona stručna lica će savetodavnim radom sa svim zainteresovanim licima (osobama u izolaciji i karantinu, porodicama zaraženh osoba, zdravstvenim radnicima i saradnicima) i pružanjem podrške kao i adekvatnih informacija o nainima prevazilaženja stresa i anksioznosti doprineti očuvanju mentalnog zdravlja u uslovima epidemije i vanrednog stanja.

Telefoni za psihološku prvu pomoć u Srbiji – budite slobodni da podelite kontakte u regionu u komentarima!